total recipe generator
  • Arbejdstilsynet anbefaler at ingen ansatte på arbejdspladsen må udsættes for et støjniveau på over 85dB, men ifølge en amerikansk undersøgelse er musikken i fitnesscentre 100-110dB
  • 80% af amerikanske forældre er bekymret for, at deres børn udvikler et høretab eller Tinnitus grundet brug af mp3-afspillere
  • 40% af markedsførende mp3-afspillere kan spille over 100dB, hvilket kan skade dine ører på kun 30 minutter
  • Næsten hver femte amerikanske teenager har et hørenedsættelse. Dette er en stigning på 30% i løbet af de sidste 12 år

Tinnitus er ikke en sygdom eller en medicinsk lidelse, det er et ikke-specifikt symptom som kan opstå ud af psykisk eller fysisk forandring, ikke nødvendigvis relateret til hørelsen.

Ifølge Anovums undersøgelse fra 2012 lider 6 % af den danske befolkning af permanent Tinnitus (ringen eller andre lyde for ørerne eller i hovedet), og yderligere 21 % lider er midlertidig Tinnitus. Med andre ord lider ca ¼ af den danske befolkning af Tinnitus, men vi har meget lidt viden omkring behandling af det

Et svensk studie viser, at for meget støj på arbejdet og i fritiden resulterer i træthed, hovedpine og i sidste tilfælde et høretab. En dansk arbejdsplads skal følge Arbejdstilsynets regler for støj. Men hvad med danskernes fritid og fritidsaktiviteter?