Tinnitus er betegnelsen for støj “hørt i øret” eller i hovedet, når der ingen anden tydelig lydkilde er til stede. Lydene er som regel beskrevet som ringende, fløjtende, hvæssende, summende eller brummende. Tinnitus er ikke en sygdom eller en medicinsk lidelse, det er et ikke-specifikt symptom som kan opstå ud af psykisk eller fysisk forandring, ikke nødvendigvis relateret til hørelsen. Tinnitus i en mild form er meget almindeligt. Næsten alle får til tider en ringen for ørene enten uden nogen klar provokation eller udsættelse for høje lyde, om det er på arbejdet eller socialt.

Ifølge Anovums undersøgelse fra 2012 lider 6 % af den danske befolkning af permanent tinnitus og yderligere 21% lider af forbigående tinnitus. Med andre ord lider ca. ¼ af den danske befolkning af tinnitus, men vi har meget lidt viden omkring behandling af det. Af sidstnævnte gruppe har kun 3% overvejet en behandling, mens der i den grupper af mennesker, som permanent lider af tinnitus, kun er 17 %, der har overvejet en behandling. Den store ubehandlede gruppe af tinnitusramte personer skyldes mangelfuld information om muligheder for behandling, hvilket er én af hovedårsagerne til, at Dansk Tinnitus Forening etableres.

Et svensk studie viser, at for meget støj på arbejdet og i fritiden resulterer i træthed, hovedpine og i sidste tilfælde nedsat hørelse eller tinnitus. En dansk arbejdsplads skal heldigvis følge Arbejdstilsynets regler for støj. Men hvad med danskernes fritid og fritidsaktiviteter?

Hver anden dansker har en mp3-afspiller, og de bliver flittigt brugt, især af unge. I de seneste måneder er flere undersøgelser omkring unge og mp3-afspillere fra Irland og USA blevet offentliggjort. De beviser, at vores tids såkaldte iPod-generation i fremtiden vil lide mere af nedsat hørelse og tinnitus end de tidligere generationer, blandt andet på grund af udsættelse for høj musik ved brug af mp3-afspillere.

Men spørgsmålet her er: Hvad med dem, der ikke ved, hvad de udsætter sig selv eller andre for hver dag? Hvordan skal den seneste viden nå frem til dem? Dette kan skabe stor bekymring for dem, der har denne viden i forvejen.

Det vil i fremtiden koste vores velfærdssamfund mange penge at betale for høreapparater til de 30-50-årige, der hørte for høj musik, da de var unge og ikke vidste bedre. Her er lidt statistik fra USA, som er fuldt sammenlignelige med danske forhold.

  • Arbejdstilsynet anbefaler, at ingen ansatte på arbejdspladsen må udsættes for et støjniveau på over 85 dB, men ifølge en amerikansk undersøgelse er musikken i fitnesscentre 100-110 dB
  • 80% af amerikanske forældre er bekymret for, at deres børn udvikler et høretab eller tinnitus grundet brug af mp3-afspillere
  • 40% af markedets mp3-afspillere kan spille over 100 dB, hvilket kan skade dine ører på blot 30 minutter
  • Næsten hver femte amerikanske teenager har nedsat hørelse. Dette er en stigning på 30% i løbet af de sidste 12 år