Mission

At skabe større kendskab til Tinnitus via udbredelse af information, gennem vidensbaserede forskningsprojekter og aktiviteter, der er drevet af et sekretariat med en sund forretningsgang for at sikre en langsigtet indsats.

Vi ønsker en stor uafhængig forening, og har en kortsigtet målsætning om at have 1.000 medlemmer i løbet af 1½ år og 10.000 medlemmer i løbet af tre år.

Vision

Visionen for Tinnitusforeningen er, at Danmark bliver foregangsland inden for behandling af Tinnitus, og derved undgår store samfundsmæssige.

Samtidig ønsker vi at skabe rammerne for at personer, der lider af Tinnitus kan få et godt liv, og at sørge for, at den danske befolkning i fremtiden i videst mulige omfang undgår Tinnitus.

Tinnitusforeningen vil opfylde missionen ved at:

Step 1
Gennemføre målrettede arrangementer over for personer, der lider af Tinnitus segmenteret på alder, demografi, livsstil og grad af Tinnitus. Arrangementerne vil have fokus på de forskellige muligheder for behandling, information og uddannelse
Step 2
Informere om og bistå med implementering af resultaterne i de forskningsprojekter, der er i branchen
Step 3
Undervise i, informere og oplyse alle parter i branchen om, hvordan dagligdagen for tinnitusramte øges
Step 4
Gennemføre forskning og udarbejde forskningsmateriale omkring de samfundsmæssige konsekvenser af ikke at behandle Tinnitus