Tinnitus har generelt en moderat negativ indvirkning på livskvaliteten hos dem der lider af det.

I følge en britisk undersøgelse publiceret i British Journal of Audiology, har tinnitus en moderat negativ effekt på livskvaliteten. 122 personer med tinnitus deltog i undersøgelsen. Formålet var at undersøge hvordan audiologiske, fysiologiske og psykosomatiske faktorer påvirkede livskvaliteten.

Cirka to tredjedele af personerne have fluktuerende tinnitus. 48 personer led også af hovedpiner. Omkring 10% havde Meniéres sygdom og 10% havde problemfri hørelse.

Tre psykiske faktorer står for 65% af den negative påvirkning:

  • Nedsat koncentrationsevne
  • Depression
  • Negativ opfattelse fra andre

Andre faktorer var blandt andet:

  • Lydoverfølsomhed
  • Nedsat hørelse
  • Varigheden af tinnitus