Helt op til 63% af personer med tinnitus lider også af lydoverfølsomhed.

Forskere fra ØNH afdelingen ved Alarcón Foundation Hospital, Madrid, har fundet en sammenhæng mellem tinnitus og lydoverfølsomhed blandt 213 patienter i tinnitusafdelingen.

Undersøgelsen viser, at de fleste tilfælde af tinnitus og lydoverfølsomhed hænger sammen med høretab. 83% af patienterne havde et høretab. 17% havde normal hørelse.

Forringet livskvalitet

Deltagerne i undersøgelsen udfyldte en evaluering omkring tinnitus’ indflydelse på deres livskvalitet. 54% af patienterne blev forstyrret af miljømæssige lyde og 52% sagde, at de følte sig hæmmet i at deltage i mindst én daglig aktivitet på grund af deres lydoverfølsomhed. Desuden havde næsten halvdelen af personerne med lydoverfølsomhed et handikap i større eller mindre grad.

Andre faktorer: køn og stress

Forskerne påviste desuden, at lydoverfølsomhed oftere forekommer hos kvinder end mænd. Mere en tre ud af fem kvinder i undersøgelse led af tinnitus og lydoverfølsomhed, mens mindre end to ud af fem mænd oplevede det samme. Andre faktorer var blandt andet angst og stress, som påvirkede op til 65% af deltagerne med tinnitus og lydoverfølsomhed. Andre fobier var til stede i 15% af tilfældene.

Personer der lider af lydoverfølsomhed kan have gavn af samme behandling som tinnituspatienter kan få, for eksempel Tinnitus Retraining Therapy.  Nogle eksperter mener, at lydoverfølsomhed overfor eksterne lydkilder kan være forstadiet til tinnitus.

Kilde: “Estudio de la hiperacusia en una unidad de acúfenos” (“Hyperacusis Study in a Tinnitus Unit”), Acta de Otorrinolaringología Española 2003; 54: 617-622.